O nas

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w dziedzinie muzyki i dziedzictwa przyrodniczego.

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zostało utworzone 24 czerwca 1964 roku przez społecznych działaczy kulturalnych Słupska i powiatu. Za główny cel swojej działalności przyjęło inspirowanie i wzbogacanie życia kulturalnego w Słupsku, starając się sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców.

Przez 20 lat STSK prowadziło szeroką działalność populyzatorską w wielu dziedzinach kultury organizując (w Klubie Międzynarodowej Książki i Prasy oraz Zamku Książąt Pomorskich) koncerty i recitale, spotkania z aktorami, literatami, naukowcami, dziennikarzami oraz wystawy plastyczne i fotograficzne.

Powołanie w Słupsku nowych placówek i instytucji kultury wpłynęło na zmiany działalności STSK. Najważniejszym kierunkiem stała się popularyzacja muzyki klasycznej, historii, walorów geograficznych i przyrodniczych Słupska i Ziemi Słupskiej.

Koła działające w strukturach STSK

Koło Miłośników Regionu i Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

Koło działało w latach 1968 - 2015, zaś swój program realizowało organizując wieczornice słowno-muzyczne z okolicznościowymi referatami i dyskusją, wystawy propagujące walory przyrodnicze, krajoznawcze oraz turystyczne ziemi słupskiej.

Wielkim osiągnięciem Koła są regionalne wydawnictwa, w tym 12 tomów "Materiałów do poznania regionalizmu słupskiego" wydawanych w latach 1999-2013. Publikacja prezentuje szeroki wachlarz informacji nie tylko z dziedziny przyrodniczej, ale również historii, literatury, kultury regionalnej. Kolejnymi wydaniami zainteresowane są szkoły i biblioteki naszego regionu, a także wyższe uczelnie i biblioteki w kraju.

Koło Pierwszych Słupszczan

Powstało w 1959 r., a w strukturach STSK od 1974 r. Skupia Pionierów naszego miasta, którzy w 1945 i 1946 roku przybyli tu, pokochali to miasto, poświęcili jego gospodarczej i kulturalnej odbudowie swoje siły i doświadczenia. Od nich to zaczął się nowy etap historii Słupska drugiej połowy XX wieku i kształtowanie nowego, współczesnego regionalizmu. Są to ludzie, którzy pracowali w Słupsku aż do przejścia na emeryturę i nadal interesują się bieżącymi problemami miasta i jego mieszkańców. Na organizowanych spotkaniach przedstawiają swoje niepokoje przedstawicielom Urzędu Miejskiego.