Kontakt

Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

76-200 Słupsk, ul. Jaracza 6 Konto bankowe:
PKO BP III o/Słupsk: 66 1020 4649 0000 7402 0066 4672

Prezes:
Mieczysław Jaroszewicz

Wiceprezes:
Stanisław Turczyk

Wiceprezes:
Lech Feder

Sekretarz:
Halina Chmielecka

Skarbnik:
Barbara Pera