Historia

Impreza o charakterze ogólnopolskim organizowana od 1967 roku, od pierwszej edycji pod honorowym patronatem Ministra Kultury. Pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem artystycznym Festiwalu był prof. Andrzej Cwojdziński, który pełnił tę funkcję do 1999 roku, a od 2000 roku dyrektorem artystycznym FPP jest Jan Popis.

Słupski Festiwal jest jedyną tego rodzaju imprezą muzyczną w kraju, na której swój kunszt wykonawczy prezentują najwybitniejsi Polscy Pianiści z kraju i mieszkający za granicą. Na festiwalowej estradzie wystąpili najznakomitsi wirtuozi fortepianu: Witold Małcużyński, Miłosz Magin, Władysław Kędra, Tadeusz Żmudziński, Piotr Paleczny, Krystian Zimerman, Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Janusz Olejniczak, Adam Harasiewicz i inni.

Na FPP występowały również wybitne duety fortepianowe, zespoły kameralne i orkiestry filharmoniczne z Gdańska, Olsztyna, Częstochowy, Białegostoku, Zielonej Góry, Poznania, Koszalina, najczęściej jednak słupska orkiestra (od 2005 roku Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku).

Z imprezą związane były Konkursy Kompozytorskie na muzykę fortepianową, a nagrodzone utwory były wykonywane na festiwalach wzbogacając literaturę muzyczną.

Na FPP miały miejsce prawykonania koncertów na fortepian i orkiestrę: Norberta Mateusza KuĽnika w 2002 roku, Piotra Mossa w 2003 roku, a w 2006 roku Leszka Kułakowskiego – pianistę i kompozytora ze Słupska.

Od 1974 roku istotnym nurtem FPP jest „Estrada Młodych”, która wyłania laureatów, a następnie promuje szczególnie utalentowanych młodych pianistów. Jednym z wielu laureatów uznanych dziś w świecie wirtuozów fortepianu jest zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w 2005 roku Rafał Blechacz.

Od 1975 roku przed festiwalową publicznością prezentują się uczestnicy narodowej ekipy kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Z Festiwalem Pianistyki Polskiej związane są różne inicjatywy społeczne, a wśród nich ufundowanie (w dużym stopniu ze środków publicznych) w 1972 roku pierwszego i jedynego dotąd w Polsce pomnika Karola Szymanowskiego (dłuta prof. Stanisława Horno-Popławskiego), a w 1976 roku pomnika Fryderyka Chopina (dłuta Mieczysława Weltera).

W 2006 roku z okazji jubileuszowego 40.Festiwalu odsłonięta została „Klawiatura Gwiazd” upamiętniająca nazwiska 7 wybitnych (nie żyjących już) pianistów, którzy występowali na słupskiej estradzie festiwalowej.

Festiwal Pianistyki Polskiej

Festiwal Pianistyki Polskiej